Bán đất nền dự án tại Hồ Chí Minh

Sắp xếp
Thông thường

Tiêu chí tìm kiếm: Bán đất nền dự án. 1,093 bất động sản.

Chủ đất cần tiền bán gấp lô C2, góc hai mặt tiền đường 20m và 20m, dự án Phú Nhuận, Q9

Chủ đất cần tiền bán gấp lô C2, góc hai mặt tiền đường 20m và 20m, dự án Phú Nhuận, Q9

Ngày đăng: 28/09/2021 XEM
65 Triệu/m²
355.5 m²
Quận 9
Chủ đất cần tiền bán gấp lô A1, dự án Phú Nhuận Q9

Chủ đất cần tiền bán gấp lô A1, dự án Phú Nhuận Q9

Ngày đăng: 28/09/2021 XEM
31 Triệu/m²
397 m²
Quận 9
Chủ đất cần tiền bán gấp lô A1, góc hai mặt tiền sông, dự án Phú Nhuận, Q9

Chủ đất cần tiền bán gấp lô A1, góc hai mặt tiền sông, dự án Phú Nhuận, Q9

Ngày đăng: 28/09/2021 XEM
34 Triệu/m²
325 m²
Quận 9
Chủ đất cần tiền bán gấp lô A1, trục chính, dự án Phú Nhuận, Q9

Chủ đất cần tiền bán gấp lô A1, trục chính, dự án Phú Nhuận, Q9

Ngày đăng: 28/09/2021 XEM
52 Triệu/m²
378 m²
Quận 9
Chủ đất cần tiền bán gấp lô A1, góc hai mặt tiền Sông đường 12m và 16m, dự án Phú Nhuận, Q9

Chủ đất cần tiền bán gấp lô A1, góc hai mặt tiền Sông đường 12m và 16m, dự án Phú Nhuận, ...

Ngày đăng: 28/09/2021 XEM
39 Triệu/m²
340 m²
Quận 9
 Chủ đất cần tiền bán gấp lô A2, dự án Phú Nhuận, Q9

Chủ đất cần tiền bán gấp lô A2, dự án Phú Nhuận, Q9

Ngày đăng: 28/09/2021 XEM
335 Triệu/m²
284 m²
Quận 9
Chủ đất cần tiền bán gấp lô A2, góc hai mặt tiền đường 12m, dự án Phú Nhuận, Q9

Chủ đất cần tiền bán gấp lô A2, góc hai mặt tiền đường 12m, dự án Phú Nhuận, Q9

Ngày đăng: 28/09/2021 XEM
39 Triệu/m²
340 m²
Quận 9
Chủ đất cần tiền bán gấp lô E, dự án Phú Nhuận, Q9

Chủ đất cần tiền bán gấp lô E, dự án Phú Nhuận, Q9

Ngày đăng: 28/09/2021 XEM
33 Triệu/m²
280 m²
Quận 9
Chủ đất cần tiền bán gấp lô A1, trục chính, góc hai mặt tiền đường 20m và 12m, dự án Phú Nhuận Q9

Chủ đất cần tiền bán gấp lô A1, trục chính, góc hai mặt tiền đường 20m và 12m, dự án Phú ...

Ngày đăng: 28/09/2021 XEM
59 Triệu/m²
3325 m²
Quận 9
Chủ đất cần tiền bán gấp lô A2, trục chính, dự án Phú Nhuận, Q9

Chủ đất cần tiền bán gấp lô A2, trục chính, dự án Phú Nhuận, Q9

Ngày đăng: 28/09/2021 XEM
336 Triệu/m²
54 m²
Quận 9
Chủ đất cần tiền bán gấp lô E, góc hai mặt tiền, dự án Phú Nhuận, Q9

Chủ đất cần tiền bán gấp lô E, góc hai mặt tiền, dự án Phú Nhuận, Q9

Ngày đăng: 28/09/2021 XEM
43 Triệu/m²
2675 m²
Quận 9
Chủ đất cần tiền bán gấp lô E, trục chính, dự án Phú Nhuận, Q9

Chủ đất cần tiền bán gấp lô E, trục chính, dự án Phú Nhuận, Q9

Ngày đăng: 28/09/2021 XEM
55 Triệu/m²
310 m²
Quận 9
Chủ đất cần tiền bán gấp lô E, góc hai mặt tiền đường 20m và 20m, dự án Phú Nhuận, Q9

Chủ đất cần tiền bán gấp lô E, góc hai mặt tiền đường 20m và 20m, dự án Phú Nhuận, Q9

Ngày đăng: 28/09/2021 XEM
68 Triệu/m²
3285 m²
Quận 9
Chủ đất cần tiền bán gấp lô B, dự án Phú Nhuận, Q9

Chủ đất cần tiền bán gấp lô B, dự án Phú Nhuận, Q9

Ngày đăng: 28/09/2021 XEM
33 Triệu/m²
290 m²
Quận 9
Chuyên giới thiệu mua bán đất dự án Phú Nhuận, Phước Long B, Q9

Chuyên giới thiệu mua bán đất dự án Phú Nhuận, Phước Long B, Q9

Ngày đăng: 28/09/2021 XEM
33 Triệu/m²
280 m²
Quận 9
 Chủ đất cần tiền bán gấp lô Q1, đối diện công viên, dự án Phú Nhuận, Q9

Chủ đất cần tiền bán gấp lô Q1, đối diện công viên, dự án Phú Nhuận, Q9

Ngày đăng: 28/09/2021 XEM
35 Triệu/m²
270 m²
Quận 9
Chủ đất cần tiền bán gấp lô B, góc hai mặt tiền, dự án Phú Nhuận, Q9

Chủ đất cần tiền bán gấp lô B, góc hai mặt tiền, dự án Phú Nhuận, Q9

Ngày đăng: 28/09/2021 XEM
Thỏa thuận
Không xác định
Quận 9
Chủ đất cần tiền bán gấp lô B, mặt tiền sông, đường 16m , dự án Phú Nhuận, Q9

Chủ đất cần tiền bán gấp lô B, mặt tiền sông, đường 16m , dự án Phú Nhuận, Q9

Ngày đăng: 28/09/2021 XEM
37 Triệu/m²
2875 m²
Quận 9
Chủ đất cần tiền bán gấp lô C1, dự án Phú Nhuận, Q9

Chủ đất cần tiền bán gấp lô C1, dự án Phú Nhuận, Q9

Ngày đăng: 28/09/2021 XEM
32.5 Triệu/m²
300 m²
Quận 9
Chủ đất cần tiền bán gấp lô C1, góc hai mặt tiền đường 12m, dự án Phú Nhuận, Q9

Chủ đất cần tiền bán gấp lô C1, góc hai mặt tiền đường 12m, dự án Phú Nhuận, Q9

Ngày đăng: 28/09/2021 XEM
3275 Triệu/m²
3275 m²
Quận 9
Chủ đất cần tiền bán gấp lô C1, đường 20m, dự án Phú Nhuận, Q9

Chủ đất cần tiền bán gấp lô C1, đường 20m, dự án Phú Nhuận, Q9

Ngày đăng: 28/09/2021 XEM
39 Triệu/m²
300 m²
Quận 9