Cho thuê loại bất động sản khác tại Hồ Chí Minh

Sắp xếp
Thông thường

Tiêu chí tìm kiếm: Cho thuê loại bất động sản khác. 61 bất động sản.

Cho thuê văn phòng MT Điện Biên Phủ, Bình Thạnh, 16$/m2,mới 100%, bàn giao ngay

Cho thuê văn phòng MT Điện Biên Phủ, Bình Thạnh, 16$/m2,mới 100%, bàn giao ngay

Ngày đăng: 28/02/2017 XEM
Thỏa thuận
Không xác định
Bình Thạnh
Cho thuê văn phòng MT Điện Biên Phủ - D1, 16$/m2, bàn giao ngay, View Quận 1

Cho thuê văn phòng MT Điện Biên Phủ - D1, 16$/m2, bàn giao ngay, View Quận 1

Ngày đăng: 28/02/2017 XEM
Thỏa thuận
Không xác định
Bình Thạnh
Cho thuê văn phòng MT Điện Biên Phủ - D1, 16$/m2, bàn giao ngay, View sông Saigon

Cho thuê văn phòng MT Điện Biên Phủ - D1, 16$/m2, bàn giao ngay, View sông Saigon

Ngày đăng: 28/02/2017 XEM
Thỏa thuận
Không xác định
Bình Thạnh
Cho thuê văn phòng Quận Bình Thạnh, 16$/m2,mới 100%, bàn giao ngay

Cho thuê văn phòng Quận Bình Thạnh, 16$/m2,mới 100%, bàn giao ngay

Ngày đăng: 28/02/2017 XEM
Thỏa thuận
Không xác định
Bình Thạnh
Cho thuê văn phòng Quận Bình Thạnh, 16$/m2, bàn giao ngay, 0933030128 CĐT

Cho thuê văn phòng Quận Bình Thạnh, 16$/m2, bàn giao ngay, 0933030128 CĐT

Ngày đăng: 28/02/2017 XEM
Thỏa thuận
Không xác định
Bình Thạnh
Cho thuê văn phòng Quận Bình Thạnh, 16$/m2, bàn giao ngay, view Sông SaiGon

Cho thuê văn phòng Quận Bình Thạnh, 16$/m2, bàn giao ngay, view Sông SaiGon

Ngày đăng: 28/02/2017 XEM
Thỏa thuận
Không xác định
Bình Thạnh
Cho thuê văn phòng  Quận Bình Thạnh, 16$/m2,mới 100%, bàn giao ngay

Cho thuê văn phòng Quận Bình Thạnh, 16$/m2,mới 100%, bàn giao ngay

Ngày đăng: 28/02/2017 XEM
Thỏa thuận
Không xác định
Bình Thạnh
Cho thuê văn phòng hạng A MT Điện Biên Phủ, Bình Thạnh, 16$/m2,mới 100%, bàn giao ngay

Cho thuê văn phòng hạng A MT Điện Biên Phủ, Bình Thạnh, 16$/m2,mới 100%, bàn giao ngay

Ngày đăng: 28/02/2017 XEM
Thỏa thuận
Không xác định
Bình Thạnh
Cho thuê văn phòng hạng A MT Điện Biên Phủ - D1, 16$/m2, bàn giao ngay, View Quận 1

Cho thuê văn phòng hạng A MT Điện Biên Phủ - D1, 16$/m2, bàn giao ngay, View Quận 1

Ngày đăng: 28/02/2017 XEM
Thỏa thuận
Không xác định
Bình Thạnh
Cho thuê văn phòng hạng A MT Điện Biên Phủ - D1, 16$/m2,bàn giao ngay, View sông Saigon

Cho thuê văn phòng hạng A MT Điện Biên Phủ - D1, 16$/m2,bàn giao ngay, View sông Saigon

Ngày đăng: 28/02/2017 XEM
Thỏa thuận
Không xác định
Bình Thạnh
Cho thuê văn phòng Quận Bình Thạnh, 16$/m2, bàn giao ngay, view Sông SaiGon

Cho thuê văn phòng Quận Bình Thạnh, 16$/m2, bàn giao ngay, view Sông SaiGon

Ngày đăng: 28/02/2017 XEM
Thỏa thuận
Không xác định
Bình Thạnh
Cho thuê văn phòng MT Điện Biên Phủ - D1, 16$/m2, bàn giao ngay, View sông Saigon

Cho thuê văn phòng MT Điện Biên Phủ - D1, 16$/m2, bàn giao ngay, View sông Saigon

Ngày đăng: 28/02/2017 XEM
Thỏa thuận
Không xác định
Bình Thạnh
Cho thuê văn phòng HẠNG A Pearl Plaza, giá 16$/m2 - Hotline Chủ đầu tư 0933030128

Cho thuê văn phòng HẠNG A Pearl Plaza, giá 16$/m2 - Hotline Chủ đầu tư 0933030128

Ngày đăng: 28/02/2017 XEM
Thỏa thuận
Không xác định
Bình Thạnh
Cho thuê văn phòng MT Điện Biên Phủ - D1, 16$/m2, bàn giao ngay, View Quận 1

Cho thuê văn phòng MT Điện Biên Phủ - D1, 16$/m2, bàn giao ngay, View Quận 1

Ngày đăng: 28/02/2017 XEM
Thỏa thuận
Không xác định
Bình Thạnh
Cho thuê văn phòng Quận Bình Thạnh, 16$/m2, bàn giao ngay, 0933030128 CĐT

Cho thuê văn phòng Quận Bình Thạnh, 16$/m2, bàn giao ngay, 0933030128 CĐT

Ngày đăng: 28/02/2017 XEM
Thỏa thuận
Không xác định
Bình Thạnh
Cho thuê văn phòng  Pearl Plaza, giá 16$/m2 - Hotline Chủ đầu tư 0933030128

Cho thuê văn phòng Pearl Plaza, giá 16$/m2 - Hotline Chủ đầu tư 0933030128

Ngày đăng: 28/02/2017 XEM
Thỏa thuận
Không xác định
Bình Thạnh
Cho thuê văn phòng hạng APearl Plaza , 16$/m2,mới 100%Hotline Chủ đầu tư 0933030128

Cho thuê văn phòng hạng APearl Plaza , 16$/m2,mới 100%Hotline Chủ đầu tư 0933030128

Ngày đăng: 28/02/2017 XEM
Thỏa thuận
Không xác định
Bình Thạnh
Cho thuê văn phòng MT Điện Biên Phủ - D1, 16$/m2, bàn giao ngay, View Quận 1

Cho thuê văn phòng MT Điện Biên Phủ - D1, 16$/m2, bàn giao ngay, View Quận 1

Ngày đăng: 27/02/2017 XEM
Thỏa thuận
Không xác định
Bình Thạnh
Cho thuê văn phòng MT Điện Biên Phủ, Bình Thạnh, 16$/m2,mới 100%, bàn giao ngay

Cho thuê văn phòng MT Điện Biên Phủ, Bình Thạnh, 16$/m2,mới 100%, bàn giao ngay

Ngày đăng: 27/02/2017 XEM
Thỏa thuận
Không xác định
Bình Thạnh
Cho thuê văn phòng Quận Bình Thạnh, 16$/m2,mới 100%, bàn giao ngay

Cho thuê văn phòng Quận Bình Thạnh, 16$/m2,mới 100%, bàn giao ngay

Ngày đăng: 27/02/2017 XEM
Thỏa thuận
Không xác định
Bình Thạnh
Cho thuê văn phòng Quận Bình Thạnh, 16$/m2, bàn giao ngay, view Sông SaiGon

Cho thuê văn phòng Quận Bình Thạnh, 16$/m2, bàn giao ngay, view Sông SaiGon

Ngày đăng: 27/02/2017 XEM
Thỏa thuận
Không xác định
Bình Thạnh