Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại Hồ Chí Minh

Sắp xếp
Thông thường

Tiêu chí tìm kiếm: Cho thuê kho, nhà xưởng, đất. 67 bất động sản.

Cho thuê nhà xưởng đường Miếu Gò Xoài, Quận Bình Tân, DT: 250m2

Cho thuê nhà xưởng đường Miếu Gò Xoài, Quận Bình Tân, DT: 250m2

Ngày đăng: 11/06/2021 XEM
14 Triệu/tháng
250 m²
Bình Tân
Cho thuê nhà xưởng đường 18B quận Bình Tân(200m2)

Cho thuê nhà xưởng đường 18B quận Bình Tân(200m2)

Ngày đăng: 11/06/2021 XEM
Thỏa thuận
Không xác định
Bình Tân
Cho thuê nhà xưởng đường Ấp Chiến Lược quận Bình Tân.(200m2)

Cho thuê nhà xưởng đường Ấp Chiến Lược quận Bình Tân.(200m2)

Ngày đăng: 11/06/2021 XEM
Thỏa thuận
Không xác định
Bình Tân
Cho thuê nhà xưởng đường số 6 quận Bình Tân(bênh kia QL1A;đối diện trạm thu phí An Sương) (200m2)

Cho thuê nhà xưởng đường số 6 quận Bình Tân(bênh kia QL1A;đối diện trạm thu phí An Sương) ...

Ngày đăng: 11/06/2021 XEM
Thỏa thuận
Không xác định
Bình Tân
Cho thuê nhà xưởng đường Liên Ấp 1-2 Quận Bình Tân(200m2)

Cho thuê nhà xưởng đường Liên Ấp 1-2 Quận Bình Tân(200m2)

Ngày đăng: 11/06/2021 XEM
Thỏa thuận
Không xác định
Bình Tân
Cho thuê nhà xưởng đường Gò Xoài quận Bình Tân(250m2)

Cho thuê nhà xưởng đường Gò Xoài quận Bình Tân(250m2)

Ngày đăng: 11/06/2021 XEM
Thỏa thuận
Không xác định
Bình Tân
Cho thuê nhà xưởng đường số 8(bênh kia QL1A;đối diện trạm thu phí An Sương)quận Bình Tân(250m2)

Cho thuê nhà xưởng đường số 8(bênh kia QL1A;đối diện trạm thu phí An Sương)quận Bình ...

Ngày đăng: 11/06/2021 XEM
Thỏa thuận
Không xác định
Bình Tân
Cho thuê nhà xưởng đường Miếu Gò Xoài quận Bình Tân(250m2)

Cho thuê nhà xưởng đường Miếu Gò Xoài quận Bình Tân(250m2)

Ngày đăng: 11/06/2021 XEM
Thỏa thuận
Không xác định
Bình Tân
Cho thuê nhà xưởng đường Liên khu 5-10-11 quận Bình Tân(250m2)

Cho thuê nhà xưởng đường Liên khu 5-10-11 quận Bình Tân(250m2)

Ngày đăng: 11/06/2021 XEM
Thỏa thuận
Không xác định
Bình Tân
Cho thuê nhà xưởng đường số 10 quận Bình Tân(250m2)

Cho thuê nhà xưởng đường số 10 quận Bình Tân(250m2)

Ngày đăng: 11/06/2021 XEM
Thỏa thuận
Không xác định
Bình Tân
Cho thuê nhà xưởng đườngLiên Khu 5-6(bênh kia QL1A;đối diện trạm thu phí An Sương) quận Bình Tân(250m2)

Cho thuê nhà xưởng đườngLiên Khu 5-6(bênh kia QL1A;đối diện trạm thu phí An Sương) quận ...

Ngày đăng: 11/06/2021 XEM
Thỏa thuận
Không xác định
Bình Tân
Cho thuê nhà xưởng đường số 14 quận Bình Tân(250m2)

Cho thuê nhà xưởng đường số 14 quận Bình Tân(250m2)

Ngày đăng: 11/06/2021 XEM
Thỏa thuận
Không xác định
Bình Tân
Cho thuê nhà xưởng đường Phạm Đăng Gĩang quận Bình Tân (250m2)

Cho thuê nhà xưởng đường Phạm Đăng Gĩang quận Bình Tân (250m2)

Ngày đăng: 11/06/2021 XEM
Thỏa thuận
Không xác định
Bình Tân
Cho thuê nhà xưởng đường Hồ Văn Long Quận Bình Tân(250m2)

Cho thuê nhà xưởng đường Hồ Văn Long Quận Bình Tân(250m2)

Ngày đăng: 11/06/2021 XEM
Thỏa thuận
Không xác định
Bình Tân
Cho thuê nhà xưởng đườngLiên Khu 4-5(bênh kia QL1A;đối diện trạm thu phí An Sương) quận Bình Tân(300m2)

Cho thuê nhà xưởng đườngLiên Khu 4-5(bênh kia QL1A;đối diện trạm thu phí An Sương) quận ...

Ngày đăng: 11/06/2021 XEM
Thỏa thuận
Không xác định
Bình Tân
Cho thuê nhà xưởng đường Nguyển Văn Cự Quận Bình Tân(250m2)

Cho thuê nhà xưởng đường Nguyển Văn Cự Quận Bình Tân(250m2)

Ngày đăng: 11/06/2021 XEM
Thỏa thuận
Không xác định
Bình Tân
Cho thuê nhà xưởng đường 1B Quận Bình Tân(250m2)

Cho thuê nhà xưởng đường 1B Quận Bình Tân(250m2)

Ngày đăng: 11/06/2021 XEM
Thỏa thuận
Không xác định
Bình Tân
Cho thuê nhà xưởng đường Miếu Gò Xoài quận Bình Tân(300m2)

Cho thuê nhà xưởng đường Miếu Gò Xoài quận Bình Tân(300m2)

Ngày đăng: 11/06/2021 XEM
Thỏa thuận
Không xác định
Bình Tân
Cho thuê nhà xưởng đường Liên khu 10-11 quận Bình Tân(300m2)

Cho thuê nhà xưởng đường Liên khu 10-11 quận Bình Tân(300m2)

Ngày đăng: 11/06/2021 XEM
Thỏa thuận
Không xác định
Bình Tân
Cho thuê nhà xưởng đường Liên khu 2-6 quận Bình Tân(300m2)

Cho thuê nhà xưởng đường Liên khu 2-6 quận Bình Tân(300m2)

Ngày đăng: 11/06/2021 XEM
Thỏa thuận
Không xác định
Bình Tân
Cho thuê nhà xưởng đường số1 quận Bình Tân.(300m)

Cho thuê nhà xưởng đường số1 quận Bình Tân.(300m)

Ngày đăng: 11/06/2021 XEM
Thỏa thuận
Không xác định
Bình Tân